Vi inspirerar och vägleder

 

Begravningsceremonin utformas ofta enligt redan etablerade riter som till exempel Svenska kyrkans ordning eller annat trossamfunds ordning.

I samråd med präst och organist utformar ni ett personligt griftetal som speglar den avlidne där musikens val även har en stor betydelse.

Den borgerliga begravningen som är helt fri till sin form blandar ofta kulturer med olika livsåskådningar på så sätt kan anhöriga helt utforma sin egen personliga avsked.

Riten eller avskedsakten är viktig för de efterlevande. Den bekräftar dödsfallet och lyfter fram sorgen och känslorna. Den hjälper också de sörjande att leva vidare. I forskningsstudier har det framkommit att praktisk sysselsättning har en mycket läkande effekt i samband med bearbetning av sorgen.

Det är viktigt att först och främst ta hänsyn till den avlidnes egna önskemål.

Vi inspirerar och vägleder er genom att utforma era personliga önskemål oavsett vilken typ av ceremoni du väljer.

Varmt välkommen att kontakta oss i Vaxholm, Täby, Enebyberg, Danderyd & Bromma.

Segel och hav