• Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Bodelningsavtal
  • Testamente
  • Bouppteckning
  • Arvskifte

är exempel på vad du/ni kan behöva hjälp med.

 

Kontakta vår familje jurist

Anna Ek, Juristfirman Arvingen, 08-612 64 77 eller ek@juristfirmanarvingen.se

www.juristfirmanarvingen.se

Anna Ek