Jordbegravning

Byråns arvode, administrationskostnad, rådgivning, kistläggning, enklare program, minnesbok, representant
10.200:-

Kista
från 3.900:-

Transport
2.200:-

Extra tjänster tillkommer enligt separat dokumentation

 

Extra tjänster

Annons

Blommor

Tryckt program/tackkort/inbjudningskort

Solist/musiker

Minnesstund/catering/lokalhyra

Enskilt avsked

Bouppteckning

Gravsten

Borgerlig officiant

Vid spridning till havs – tillkommer båt

 

Jordbegravning