Kistbegravning

(ceremoni med kista)

Byråns arvode, administrationskostnad, rådgivning, kistläggning, enklare program, minnesbok, representant
10.200:-

Kista
från 3.900:-

Urna
från 750:-

Transport
2.200:-

Vid minneslund utgår urna

Extra tjänster tillkommer enligt separat dokumentation

 

Extra tjänster

Annons

Blommor

Tryckt program/tackkort/inbjudningskort

Solist/musiker

Minnesstund/catering/lokalhyra

Enskilt avsked

Bouppteckning

Gravsten

Borgerlig officiant

Vid spridning till havs – tillkommer båthyra

 

 

Kistbegravning