Sjöbegravning

 

Byråns arvode, administrationskostnad, kistläggning, enklare kista
8.500:-

Representant
2.200:-

Sjöurna
från 1.950:-

Extra tjänster tillkommer enligt separat dokumentation

 

Extra tjänster

Annons

Blommor

Tryckt program/tackkort/inbjudningskort

Solist/musiker

Minnesstund/catering/lokalhyra

Enskilt avsked

Bouppteckning

Gravsten

Borgerlig officiant

Vid spridning till havs – tillkommer båthyra

 

Båt sjöbegravning
Urna Sand från Fredahls

Sjöurna i sand från Fredahl.